Stypendia dla wybitnych naukowców są opodatkowane

Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców nie jest objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód z innych źródeł...

21.02.2012

Darowiznę można przekazać na rachunek dewelopera

Gdy przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek określony w art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje...

20.02.2012

PIT-4R składa firma przejmująca

W przypadku przejęcia firmy w trakcie roku podatkowego, firma przejmująca po zakończeniu tego roku, powinna złożyć właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych...

16.02.2012