Wypłacony zachowek nie jest kosztem podatkowym

Wydatek związany z wypłatą zachowku stanowiącego osobiste zobowiązanie spadkobiercy względem zstępnej spadkodawcy pominiętej przy dziedziczeniu, nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu...

10.04.2012

Wyjazd turystyczny nie oznacza zmiany adresu

Nie jest zmianą adresu w rozumieniu Ordynacji podatkowej czasowy wyjazd w celach turystycznych bądź służbowych poza miejsce zamieszkania bądź pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe za...

29.03.2012

Wakacje podatkowe także dla nabywców nieruchomości

1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem powstaje...

29.03.2012

Osoby zagraniczne prowadzą księgi rachunkowe

Obywatel Ukrainy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie transportu drogowego nie może prowadzić dokumentacji rachunkowej w formie podatkowej księgi przychodów...

26.03.2012