Sąd uznał, że moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków lub budowli, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca.

Zobacz omówienie wyroku WSA w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 15/12) na stronie Serwisu Samorządowego .