NSA: podatnik nie musi czekać na autorewizję fiskusa

Podatnik przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego ma jedynie obowiązek wezwania organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa. Nie jest natomiast zobowiązany czekać na jego odpowiedź....

17.02.2013

Tańsza kanalizacja oznacza przychód i opodatkowanie

Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych, dla spółki komunalnej oznacza konieczność wystawienia informacji PIT-8C, a dla właściciela posesji konieczność rozliczenia się z fiskusem. Takie...

15.02.2013

Gminy mogą odliczać więcej podatku naliczonego

Gmina, która pobiera opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, nie działa jako podatnik, a czynności te nie podlegają opodatkowaniu VAT. Tak stwierdził NSA w wyroku z 8 lutego 2012 r.

11.02.2013

WSA: nie ma zgody, nie ma przychodu

Skoro nie zostało wykazane, że doszło do skutecznego zawarcia umowy najmu lokalu, to nie ma podstawy do przyjęcia, że podatnik osiągnął z tego tytułu przychód. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w...

06.02.2013