NSA: szkolenia zawodowe prawników wolne od VAT

Szkolenia zawodowe prowadzone przez samorząd prawniczy są zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT) - orzekł w czwartek NSA w wyroku dotyczącym radców wprawnych. To kolejny wyrok korzystny dla...

01.03.2013

PCC: stawkę sankcyjną określa moment wpłaty podatku

Sankcyjna stawka PCC ma zastosowanie, gdy należny podatek nie został wpłacony do dnia wszczęcia postępowania kontrolnego, w trakcie którego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki....

28.02.2013

ETS: można dwa razy karać podatnika za ten sam czyn

Prawo unijne nie zabrania, by podatnik VAT był karany dwukrotnie za ten sam czyn: raz sankcją podatkową, drugi raz sankcją karną - orzekł we wtorek unijny Trybunał. W Polsce dwukrotne karanie jest...

26.02.2013

NSA: poprawa zdrowia zwalnia z VAT

Zabiegi upiększające, poprawiające wygląd, jako niesłużące poprawie zdrowia, zwolnieniem z VAT objęte być nie mogą. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 19 grudnia 2012 r.

22.02.2013

Jedno przyłącze, a dwie stawki VAT

Roboty budowlane związane z wykonaniem, do budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, przyłącza wodociągowego wewnątrz tego budynku - korzystają ze stawki 8 proc. podatku VAT,...

21.02.2013

MF o odliczeniu VAT od usług hotelowych

W oparciu o przepis art. 176 dyrektywy 2006/112/WE Polska może nadal stosować wyłączenie z prawa do odliczenia w przypadku usług noclegowych - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską nr...

21.02.2013