Opłata za korzystanie z przystanków nie podlega VAT

Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina nie podlega przepisom ustawy o VAT. Takie stanowisko...

30.03.2013

Odsetki z góry stają się przychodem od razu

Jeśli bank z góry wlicza odsetki do kwoty kredytu, to stają się one dla niego przychodem od razu, a nie dopiero przy spłacie kolejnych rat przez kredytobiorcę. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z...

27.03.2013

Od wynagrodzenia arbitra nie zapłacimy VAT

Strona zobowiązana na mocy wyroku do poniesienia kosztów arbitrażu obejmujących m.in. wynagrodzenie arbitrów ustalone im przez sąd, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu uzyskanego...

27.03.2013

Nabycie przez koproducenta prawa do filmu podlega VAT

Wkład finansowy i wkład rzeczowy koproducentów w produkcję filmu, w zamian za współudział w autorskich prawach majątkowych oraz związany z tym udział w zysku z tytułu eksploatacji filmu podlega...

26.03.2013

Gdy jest decyzja, to nie ma zaświadczenia

Urząd nie wyda zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, jeśli podatnik dostał wcześniej decyzję, choćby nieostateczną, określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Takie stanowisko wynika z wyroku...

25.03.2013

VAT: świadczenie kompleksowe określa ekonomia

Jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia dane świadczenie ma charakter kompleksowy i wchodzi w skład jednej złożonej usługi, wówczas dla celów VAT nie należy sztucznie rozdzielać poszczególnych...

21.03.2013

NSA: opłaty za przystanki autobusowe bez VAT

Gminy nie muszą odprowadzać VAT-u od opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - orzekł w środę NSA. Sprawa...

21.03.2013
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski