Minister nauki i szkolnictwa wyższego chce, żeby firmy mogły odpisywać 1 proc. podatku na rzecz...
Jolanta Mazur
16.05.2012
Opisana w pytaniu umowa pożyczki powinna zostać opodatkowana PCC jeżeli pieniądze w momencie...
Krzysztof Klimek
16.05.2012
Zorganizowanie wycieczki, na rzecz pracowników finansowane z ZFŚS lub za częściową odpłatnością nie...
Jolanta Mazur
16.05.2012
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika, który na rozprawę przed tym sądem ma czekać...
PAP
16.05.2012
W 2011r. urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły łącznie 9 906 kontroli. W ramach tych kontroli...
Jolanta Mazur
15.05.2012
Zastąpienie memoriałowego systemu rozliczania podatków dochodowych oraz VAT-u systemem kasowym, to...
Jolanta Mazur
15.05.2012
Premier Donald Tusk podpisał w Ottawie umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i...
Jolanta Mazur
15.05.2012
Przebywający z wizytą w Ottawie premier Donald Tusk uczestniczył w poniedziałek po południu w...
PAP
15.05.2012
Wydatki poniesione w związku z wyjazdami chorej na schizofrenię podatniczki skorzystają z...
Jolanta Mazur
15.05.2012
Odsetki od środków walutowych otrzymywane przez spółkę na bankowych rachunkach walutowych...
Joanna Jasińska
15.05.2012
Skoro poddasze stanowi niewykończoną część budynku, ściany nie są otynkowane, podłoga składa się...
Michał Malinowski
15.05.2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad odpisem 1 proc. od podatku CIT z...
PAP
14.05.2012
Wymiana wadliwego towaru na towar wolny od wad (w związku z uznaniem reklamacji) nie stanowi...
Agnieszka Morska
14.05.2012
Dla ustalania warunków transakcji handlowych, zasad współpracy gospodarczej czy też negocjowania,...
Michał Malinowski
14.05.2012
Udzielenie spółce kapitałowej nieodpłatnego poręczenia przez jej udziałowca bądź akcjonariusza...
Jolanta Mazur
14.05.2012
1 czerwca 2012 r. wejdzie w życie Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Arabii...
Jolanta Mazur
14.05.2012
We Włoszech nasilają się ataki na siedziby agencji podatkowej i akty przemocy wobec pracowników...
PAP
14.05.2012
Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami wykładnia przepisów prawa dokonana przez...
Piotr Szybka
13.05.2012
Komisja Europejska zaproponowała aktualizację unijnych przepisów w zakresie VAT w celu zapewnienia...
Katarzyna Bogucka
11.05.2012
Miesięczne zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego są istotnym elementem kontroli obrotu...
Katarzyna Bogucka
11.05.2012
Parlament Europejski przegłosował rezolucję autorstwa posła Zigmantasa Balcytisa, wzywającą Komisję...
Katarzyna Bogucka
11.05.2012
Ponieważ brak jest odrębnej stawki podatku od nieruchomości dla garaży, to zastosowanie...
Michał Malinowski
11.05.2012
Z okazji Dnia Doradcy Podatkowego Wolters Kluwer Polska życzy wszystkim doradcom podatkowym...
11.05.2012
Doradca podatkowy
Podatnik dla dostawy działek mających różne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania...
Michał Malinowski
10.05.2012
Ochrona wynikająca z indywidualnej interpretacji może zostać przyznana danemu zainteresowanemu...
Piotr Szybka
10.05.2012
Zgodnie z prognozami, relacja państwowego długu publicznego do PKB nie przekroczy w latach...
Michał Malinowski
10.05.2012
Decydującym kryterium przy stosowaniu przepisów dotychczasowych lub znowelizowanych jest data...
Michał Malinowski
10.05.2012
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja podjęła decyzję o podniesieniu stóp...
Katarzyna Bogucka
10.05.2012
Zwolnienie z podatku od środków transportowych pojazdu specjalnego jest uzależnione od klasyfikacji...
Katarzyna Bogucka
10.05.2012
Dziś sejmowe komisje finansów publicznych oraz rolnictwa i rozwoju wsi zajmą się projektem...
Katarzyna Bogucka
09.05.2012