Od 1 maja br. powiększyła się o ok. 150 tys. grupa podatników, którzy będą musieli ewidencjonować swoje obroty w kasach fiskalnych. Nowe obowiązki objęły m.in. prawników, lekarzy, tłumaczy. Zdaniem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone przepisy z jednej strony uszczelniają system finansowy, z drugiej zaś generują dodatkowe koszty i komplikacje po stronie podatników, które mogą dotknąć również usługobiorców.

Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej przez kolejne podmioty nie jest wcale tak oczywisty, jakby się mogło zdawać. Część z nich po spełnieniu ustawowych warunków nadal będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 stycznia 2011 roku przewiduje zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych dla podatników, gdy wartość prowadzonej przez nich sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy 40 tys. zł.

Ponadto przepisy przewidują zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, jeżeli sprzedaż, za którą płatność następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u. Może to nastąpić jedynie, gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jasno wynika czego dotyczyła dana zapłata. W zakres tego zwolnienia wchodzi również płatność kartą płatniczą lub kredytową oraz czekiem. W przypadku, gdy nastąpi choćby jedna zapłata w gotówce, zwolnienie przestaje obowiązywać.

Zdaniem Pracodawców RP, nowe przepisy mimo, że są korzystne dla podmiotów, mogą dezinformować usługobiorców, którzy nie znając szczegółów rozporządzenia nie będą pewni, czy powinni domagać się paragonu, czy też usługodawca zwolniony jest z obowiązku ewidencjonowania.

źródło: www.pracodawcy.rp