Przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego nie oznacza, że urząd skarbowy nie ściągnie zaległego podatku.

Wszyscy podatnicy, którzy nie zapłacili w terminie podatku, muszą pamiętać o tym, że trudno będzie im uniknąć negatywnych konsekwencji. Będą musieli zapłacić zaległe zobowiązanie PIT. Oprócz tego grożą im konsekwencje karne skarbowe. Ci, którzy nie złożyli w terminie zeznania rocznego, odpowiedzą za wykroczenie skarbowe. Natomiast podatnicy, którzy nie ujawnili w złożonym PIT wszystkich przychodów, mogą odpowiadać za przestępstwo skarbowe.

Przedawnienie wykroczenia lub przestępstwa nie jest tożsame z przedawnieniem zobowiązania podatkowego. Przedawnienie zaległości podatkowej powoduje automatycznie, że przedawnia się karalność za przestępstwo skarbowe. W przypadku przestępstw polegających na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności podatkowych ich karalność ustaje, jeśli przedawniło się zobowiązanie podatkowe. Niestety ta zasada nie działa w drugą stronę. Oznacza to, że nawet gdy przestępstwo skarbowe się przedawni, to organ podatkowy może ściągać zaległy podatek.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 12 maja 2011 r.