Zabiegi rehabilitacyjne, zarówno świadczone na podstawie skierowania od lekarza jak i sprzedawane komercyjnie, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. ILPP2/443-274/11-4/AK.

Występująca z wnioskiem spółka posiada w swoich strukturach Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym wykonuje się zabiegi rehabilitacyjne ze skierowaniem od lekarza, jak również komercyjnie, tj. bez tego skierowania. Wszystkie zabiegi wykonywane są przez fizjoterapeutów. Zdaniem spółki, sprzedaż usług rehabilitacyjnych w NZOZ na podstawie skierowania lekarskiego korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Zachowany jest wówczas proces leczenia służący profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Natomiast sprzedaż usług rehabilitacyjnych bez skierowania lekarskiego opodatkowana jest stawką podstawową VAT, tj. 23%.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia zabiegów rehabilitacyjnych na podstawie skierowania od lekarza oraz za nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia zabiegów rehabilitacyjnych bez takiego skierowania. Jego zdaniem kluczową rolę w przedmiotowej sprawie odgrywa – obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 r. – przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż zwolnione są od podatku VAT usługi wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Z treści wniosku wynika, iż zainteresowany wypełnił przesłankę o charakterze podmiotowym – posiada statut zakładu opieki zdrowotnej, a także przesłankę o charakterze przedmiotowym – świadczone przez wnioskodawcę usługi (usługi fizykoterapii itp.) służą profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Zatem, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane na podstawie skierowania lekarskiego, poprzedzone badaniem lekarskim korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym, iż służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane bez skierowania lekarskiego, również będą podlegać temu zwolnieniu, o ile czynności te służą profilaktyce, zachowaniu czy poprawie zdrowia.

Jolanta Mazur