Polski i historia także po południu

Zarządzanie oświatą

Lekcji wymagających wysiłku umysłowego nie będzie można planować po szóstej godzinie. Nie oznacza to jednak, że do wyboru zostanie jedynie wf. Okazuje się, że na popołudnie można zostawić również...

08.08.2018

Edukacja komunikacyjna w podstawie programowej

Zarządzanie oświatą

Uczniowie od podstawówki uczą się o zasadach ruchu drogowego. Nauczyciel może też rozszerzyć program o dodatkowe treści. Uwzględniane są m.in. zasady poruszania się na rowerze.

07.08.2018

MEN: nie ma mowy o segregowaniu dzieci

Zarządzanie oświatą

Przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić niepełnosprawnym uczniom jak najczęstszy i najlepszy kontakt ze swoimi rówieśnikami. Nie ma mowy o segregacji - podkreśla resort edukacji.

07.08.2018

Szkolna legitymacja na smartfonie

Zarządzanie oświatą

Już wkrótce uczniowie nie będą musieli nosić ze sobą dokumentów. Aby potwierdzić prawo do ulgi, wystarczyć będzie smartfon. MEN przygotowało wzory mobilnych legitymacji szkolnych.

06.08.2018

Kurs pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły

Zarządzanie oświatą

Obowiązek rejestrowania wyjść i modyfikacje przy układaniu harmonogramu zajęć – to zmiany, które chce wprowadzić MEN. Po szóstej lekcji uczeń nie będzie miał lekcji, które wymagają intensywnego...

05.08.2018

Rada rodziców nie narzuci warunków ubezpieczenia

Zarządzanie oświatą

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową. Nie można zmuszać rodziców do jej zawierania. Przypomina o tym resort edukacji w odpowiedzi na...

03.08.2018

Trudniejsze lekcje tylko rano - decyzję podejmie dyrektor

Zarządzanie oświatą

Koniec z trudnymi lekcjami po południu. Zmienić ma to rozporządzenie regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole. MEN nie do końca jednak precyzuje, jakie to zajęcia - dużo będzie zależeć od...

03.08.2018

RPO: zasady oceniania nauczycieli muszą być jednolite

Zarządzanie oświatą

Dyrektorzy będą tworzyć wskaźniki w zależności od swych indywidualnych upodobań podkreśla rzecznik praw obywatelskich. Chce, by przepisy zostały ujednolicone. Wszystkie wskaźniki, jego zdaniem,...

03.08.2018

Minister przypomina o obowiązku wpisania danych do SIO

Zarządzanie oświatą

Do Systemu Informacji Oświatowej trzeba wprowadzić dane o uczniach i nauczycielach. Do 10 października dyrektorzy po raz pierwszy będą zobowiązani do przekazania danych identyfikacyjnych uczniów...

03.08.2018

Zasady opiniowania arkuszy nowe, ale nie do końca

Zarządzanie oświatą

MEN szykuje nowe przepisy dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół. Niekoniecznie jednak będą one skuteczne. Zmiany ma wprowadzić ustawa reformująca szkolnictwo zawodowe.

26.07.2018

Kolonie i obozy na ogół zgodnie z prawem

Zarządzanie oświatą

Ze zorganizowanego wypoczynku korzysta lub skorzysta 1,2 mln uczniów. Kuratoria przeprowadziły sprawdziły warunki panujące na koloniach i nie stwierdziły większych naruszeń prawa. Kilka obozów...

26.07.2018

 

 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski