Opinia rodziców w aktach nauczyciela

W uwagach do projektu ws. oceniania nauczycieli związkowcy negatywnie oceniają pomysł by do karty oceny pracy włączana była opinia sporządzana przez takie podmioty jak opiekun stażu, rada rodziców...

19.04.2018

Przeciek na egzaminie gimnazjalnym

Przed egzaminem gimnazjalnym z języka polskiego na Twitterze pojawiła się informacja o zarysie tematu tekstu własnego - potwierdził dyrektor CKE Marcin Smolik. Podał, że gdy ustali się, w której...

18.04.2018

Rozpoczyna się egzamin gimnazjalny

W 2018 r. do egzaminu gimnazjalnego zostało zgłoszonych ponad 349 tys. uczniów z prawie 7 100 szkół. Rozwiążą zadania w ponad 2 045 000 arkuszy - podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

18.04.2018

Skype przydatnym narzędziem w edukacji

Sposobów na wykorzystanie Skypea w edukacji jest wiele. Nauczyciele języków obcych widzą w nim narzędzie umożliwiające kontakt z osobami, które też uczą się danego języka bądź są native speakerami -...

16.04.2018

Nauczyciel pod nadzorem kamer?

Trwają prace nad ustawą regulującą funkcjonowanie monitoringu w szkołach. Projektowane przepisy nie są do końca jasne, również w kwestii wykorzystywania kamer do nadzorowania nauczycieli.

13.04.2018