W związku ze szczególnym rozwiązaniem w zakresie podwyższenia średnich wynagrodzeń nauczycieli zastosowanym w przepisach przejściowych obowiązujących w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., zachodzi konieczność nowelizacji powołanego rozporządzenia poprzez dodanie przepisów określających sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

 

Podwyżka dla nauczycieli to ok. 145 zł>>>

 

Nowy wzór dokumentów

Pojawi się nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązującego w roku 2019.

 

 


Proponuje się, aby w roku 2019 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnioroczna struktura zatrudnienia były ustalane w okresach:

  • od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;
  • od dnia 1 września do dnia 31 grudnia.


Odpowiednio do powyższego określony został wzór formularza sprawozdania za 2019 r. Zmiany te są niezbędne do prawidłowego przygotowywania przez organy prowadzące szkoły i placówki będące jednostkami samorządu terytorialnego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 r.