MEN źle oszacowało koszty reformy zawodówek

Finanse Zarządzanie oświatą

Resort edukacji obiecuje unowocześnienie szkolnictwa zawodowego, ale nie precyzuje, skąd weźmie na to pieniądze. Nie wiadomo także, kto sfinansuje bezpłatne obiady dla uczniów. Ministerstwo Finansów...

10.08.2018

Wypłacono już pół miliona świadczeń "Dobry Start"

Szkoła i uczeń

W pierwszym miesiącu wpłynęło ponad milion wniosków o pieniądze na wyprawkę szkolną. Ponad jedną trzecią z nich już zrealizowano. Resort pracy przypomina, że złożenie wniosku do końca wakacji...

09.08.2018

Polski i historia także po południu

Zarządzanie oświatą

Lekcji wymagających wysiłku umysłowego nie będzie można planować po szóstej godzinie. Nie oznacza to jednak, że do wyboru zostanie jedynie wf. Okazuje się, że na popołudnie można zostawić również...

08.08.2018

Ocena zawodowa co pięć lat i bez regulaminu

Kadry w oświacie

Nauczyciel będzie oceniany co pięć lat i wyłącznie na podstawie wskaźników określonych w rozporządzeniu. Znikną przepisy dotyczące uchwalania szkolnych regulaminów oceniania. Oznacza to też konieczność przygotowania nowego rozporządzenia dotyczącego kryteriów, na podstawie których ustala się ocenę pedagoga.

08.08.2018

Edukacja komunikacyjna w podstawie programowej

Zarządzanie oświatą

Uczniowie od podstawówki uczą się o zasadach ruchu drogowego. Nauczyciel może też rozszerzyć program o dodatkowe treści. Uwzględniane są m.in. zasady poruszania się na rowerze.

07.08.2018

MEN: nie ma mowy o segregowaniu dzieci

Zarządzanie oświatą

Przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić niepełnosprawnym uczniom jak najczęstszy i najlepszy kontakt ze swoimi rówieśnikami. Nie ma mowy o segregacji - podkreśla resort edukacji.

07.08.2018

Rada rodziców nie narzuci warunków ubezpieczenia

Zarządzanie oświatą

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową. Nie można zmuszać rodziców do jej zawierania. Przypomina o tym resort edukacji w odpowiedzi na...

03.08.2018

RPO: zasady oceniania nauczycieli muszą być jednolite

Zarządzanie oświatą

Dyrektorzy będą tworzyć wskaźniki w zależności od swych indywidualnych upodobań podkreśla rzecznik praw obywatelskich. Chce, by przepisy zostały ujednolicone. Wszystkie wskaźniki, jego zdaniem,...

03.08.2018

Ponad 130 tys. zł na promocję szkolnej wyprawki

Finansowanie oświaty

Minister pracy podaje koszt promocji programu "Dobry Start". Najwięcej pieniędzy pochłonęło drukowanie materiałów informacyjnych. Resort pracy nie korzystał z usług firmy marketingowej.

03.08.2018

Minister przypomina o obowiązku wpisania danych do SIO

Zarządzanie oświatą

Do Systemu Informacji Oświatowej trzeba wprowadzić dane o uczniach i nauczycielach. Do 10 października dyrektorzy po raz pierwszy będą zobowiązani do przekazania danych identyfikacyjnych uczniów...

03.08.2018