Bez subwencji na przedszkolaka

Podkomisja odrzuciła obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakładał on objęcie przedszkolaków subwencją oświatową.

25.07.2013

Architekci podszkolą uczniów i nauczycieli

Licea starają się wzbogacić swoją ofertę programową, współpracując z praktykami. Po prawnikach swoją pomoc dla szkół deklarują architekci, którzy poza prowadzeniem lekcji dla uczniów chcą też szkolić...

25.07.2013