Zapewnienie uczniowi dowozu z punktu zbiórki nie jest wypełnieniem nałożonego na samorząd obowiązku. Dowóz dzieci  trzeba organizować tak, by nie był uciążliwy dla pozostałych dzieci z niego korzystających - wskazuje WSA w Gdańsku.
Zdaniem sądu „Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu, że zapewnienie dowozu i opieki nad dzieckiem z punktu zbiórki znajdującego się w odległości ok. 2,6 km od domu (czyli mniejszej niż wielkość parametrów determinujących powstanie obowiązku dowozu - 3 i 4 km) jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na gminę przepisem art. 17 ust. 3 ustawy".
Według sądu argumentacja organu, że realizacja dowozu w sposób wskazany przez skarżącą spowoduje trudności organizacyjne i będzie odbywać się kosztem innych dzieci, nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.
„Obowiązek ten gmina musi spełniać niezależnie od obiektywnych trudności i wielkości posiadanych środków. Rolą gminy jest też takie zorganizowanie dowozów, by nie były uciążliwe dla pozostałych dzieci z nich korzystających" - uzasadnia WSA.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 8.02.2012 .
Oprac. Alicja Bukowska