IBE: gimnazjaliści słabo mówią po angielsku

Gimnazjaliści raczej słabo radzą sobie z mówieniem po angielsku - wynika z raportu IBE.Na poziom znajomości języka mają wpływ: status materialny rodziny, miejsce zamieszkania oraz wiek rozpoczęcia...

08.01.2015

Poradnik pomoże wyliczyć dotację

Książka Agaty Piszko pt. Dotacje dla szkół i przedszkoli przybliża trudną i kontrowersyjną problematykę dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkołom i placówkom...

07.01.2015

Nowy pracownik OHP dostanie niższą pensję

Aż o 400 zł mniej, niż wcześniej zakładano, dostanie doradca Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) w ochotniczych hufcach pracy. Będzie zarabiał od 1400 do 3100 zł - informuje Dziennik Gazeta...

07.01.2015

Wykładowcy: studentom brakuje kultury osobistej

Przez niż demograficzny uczelnie przestały selekcjonować kandydatów - zauważają wykładowcy i narzekają, że przez to muszą pracować z osobami, które nie potrafią się zachować adekwatnie do swojego...

07.01.2015

Szkolne stypendium powinno mieć formę rzeczową

Wypłacanie stypendiów szkolnych wyłącznie w formie pieniężnej to błąd. Pomoc powinna mieć przede wszystkim charakter rzeczowy - wyjaśnia radca prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

07.01.2015

Kostnica zamiast szkoły? Portugalia walczy z kryzysem

W związku z postępującym wyludnianiem się prowincji Portugalia masowo zamyka szkoły publiczne. Ich budynki w większości przypadków przekształcane są w obiekty użyteczności publicznej, często w bary,...

07.01.2015

Nowe programy edukacyjne już w internecie

Zawód w cenie i Masz wiadomość to programy telewizyjne, które MEN przygotował we współpracy z Telewizją Polską. Pierwszy poświęcony jest szkolnictwu zawodowemu, a drugi rozwiązywaniu konfliktów.

05.01.2015

Gmina sama zapłaci asystentowi rodziny

Samorządy będą zatrudniać asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej nawet, jeżeli nie dostaną na ten cel dodatkowych pieniędzy. Ma to związek z nowymi przepisami, które weszły w życie na...

05.01.2015