W zestawie było 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Zadania odnosiły się m.in. do cytowanych fragmentów tekstów: Juliusza J. Herlingera pt. "Zaklęty dźwięk" o wynalezionym przez Aleksandra Grahama Bella pierwszym telefonie oraz wiersza Jerzego Kamila Weintrauba pt. "Muzyka".
Piszący sprawdzian musieli się wykazać także np. rozumieniem pojęcia czasu oraz umiejętnością rozwiązywania zadań z geometrii.
W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie. W jednym z zadań tego typu szóstoklasiści musieli napisać ogłoszenie o organizacji zbiórki książek i zabawek przeznaczonych na loterię. W innym zadaniu trzeba było obliczyć ile metrów przeszły dziewczynki podczas półgodzinnego spaceru, jeśli wiadomo, że w ciągu pięciu minut pokonywały 300 metrów.
Szóstoklasiści musieli też napisać tekst własny - opowiadanie, którego bohaterowie wspólnie znajdują rozwiązanie jakiegoś problemu zatytułowane "Co dwie głowy, to nie jedna". Arkusz testu rozwiązywanego przez szóstoklasistów>>(PAP)

Polecamy: Szkoła zapomniała zgłosić uczniów do sprawdzianu