Badanie odbędzie się 10 czerwca 2014 r. Materiały badawcze (w tym zeszyty testowe) przygotuje IBE. Dostarczone zostaną do wybranych przez Insytut placówek, ale pozostałe szkoły też mogą sprawdzić poziom przygotowania przyszłych maturzystów, pobierając testy z serwisów internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Ponadto IBE opracuje oraz udostępni nauczycielom narzędzia pomocne w przygotowaniu uczniów do egzaminu, a w drugiej połowie września 2014 r. odbędą się warsztaty, na których eksperci Instytutu omówią wyniki badania. Więcej>>