Z „Dyrektorem Szkoły” jestem związana od pierwszego numeru. Prezentowałam w nim europejskie perspektywy w zarządzaniu oświatą, co robię do dziś. I choć od wejścia Polski do UE kontakty zagraniczne naszych szkół stały się lekkie, łatwe i przyjemne, uważam, że ciągle nie wykorzystujemy istniejących w tym zakresie szans. Wyzwanie, jakie podjęłam 20 lat temu, jest więc nadal aktualne.

Polecamy: Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka