Przepisy nie powinny dopuszczać, by wychowawcą kolonijnym była osoba, która ukończyła jedynie e-learning.
"Pragnę podkreślić, że wychowawca bierze odpowiedzialność za dzieci powierzone jego opiece, a rodzice muszą mieć pewność, że opiekunowie są dobrze przygotowani do swojej pracy" - podkreśla rzecznik w wystąpieniu. Dodaje, że program musi obejmować elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej, a także wiedzę na temat potrzeb dzieci oraz udzielania pierwszej pomocy. Pełna treść wystąpienia>>