Prawo do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego mają dzieci, których opiekunowie złożą stosowny...
Monika Sewastianowicz
29.05.2015
Oświatowa Solidarność do piątku czeka na odpowiedź premier Ewy Kopacz na postulaty nauczycieli....
PAP
28.05.2015
Upowszechnianie wśród uczniów i nauczycieli wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do...
PAP
28.05.2015
Cała Polska czyta w bibliotekach pod takim hasłem przebiegać będzie w dniach 30 maja 6 czerwca br....
Krzysztof Sobczak
27.05.2015
Resorty spraw wewnętrznych, edukacji narodowej oraz Państwowa Straż Pożarna przygotowują wspólnie...
Krzysztof Sobczak
27.05.2015
Kompania Węglowa jest zainteresowana zatrudnieniem najlepszych absolwentów szkół górniczych -...
PAP
27.05.2015
Technik przemysłu mody z kwalifikacjami: projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz...
Monika Sewastianowicz
27.05.2015
Co, jeśli prasowe informacje na temat szkoły są nieprawdziwe lub niesłusznie stawiają ją wzłym...
27.05.2015
W dniach 25 maja - 6 lipca odbywa się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w...
Krzysztof Sobczak
27.05.2015
Ministerstwo Edukacji Narodowej wydłuża termin prac nad cyfrowym podręcznikiem. Prezentuje też...
Krzysztof Sobczak
27.05.2015
Karta nauczyciela daje ministrowi zbyt dużą dowolność w regulowaniu zasad odpowiedzialności...
Krzysztof Sobczak
26.05.2015
Szkoły w 2015 r. otrzymają 20 mln zł z budżetu państwa na promocję czytelnictwa wśród dzieci i...
Krzysztof Sobczak
26.05.2015
Możliwość odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci z rocznika 2009 r., czyli...
PAP
26.05.2015
Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół na terenie województwa lubuskiego nie organizowała uczniom...
Krzysztof Sobczak
26.05.2015
Pięć branż: bankowa, IT, telekomunikacji, sportu i turystyki wspólnie wypracowało sektorowe ramy...
PAP
26.05.2015
Rozporządzenie powinno określić, jakie dane członków komisji rekrutacyjnej ma zawierać protokół z...
Monika Sewastianowicz
26.05.2015
Pensum nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach przy szkołach podstawowych, pracujących z grupami...
Krzysztof Lodziński
26.05.2015
We wtorek 26 maja Rada Ministrów najprawdopodobniej zajmie się przygotowanym w MEN projektem...
Krzysztof Sobczak
25.05.2015
Jak dobrze wybrać ścieżkę edukacyjną, żeby bez problemów wejść na rynek pracy? na to pytanie...
Krzysztof Sobczak
25.05.2015
Informacje o 328 krakowskich szkołach można znaleźć na portalu Nasze szkoły, który został...
PAP
25.05.2015
Rozporządzenie powinno określić, jakie dane członków komisji rekrutacyjnej ma zawierać protokół z...
Monika Sewastianowicz
25.05.2015
Rząd zajmie się projektem aktu prawnego określającego zasady programu Książki naszych marzeń....
Monika Sewastianowicz
25.05.2015
Program nauczania matematyki w polskich szkołach jest najkrótszy w Europie. Takie wnioski przynosi...
Krzysztof Sobczak
25.05.2015
Przepisy powinny dokładnie określać, jaki dochód na osobę w rodzinie uprawnia do otrzymania...
Monika Sewastianowicz
25.05.2015
Tegoroczni maturzyści mogą sprawdzić, jakie kierunki oferują im uczelnie, znaleźć statystyki z...
Krzysztof Sobczak
25.05.2015
Dziewięć medali, w tym pięć złotych, zdobyły zespoły polskich dzieci i młodzieży w 36. edycji...
PAP
24.05.2015
Ponad 2 tys. osób w 17 miastach na Ukrainie - m.in. w Kijowie, Lwowie i Charkowie, głównie dzieci i...
PAP
24.05.2015
Jak wykorzystywać potencjał organizacji w zarządzaniu szkołą i jak efektywnie kierować zespołem -...
23.05.2015
Zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w szkole, prowadzenie dokumentacji oraz...
Monika Sewastianowicz
23.05.2015
23 osoby zadeklarowały chęć zdawania w piątek egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego. Większość...
PAP
23.05.2015