Autorzy raportu, którego wynik przytacza "Rzeczpospolita" zauważają, że w Polsce mechanizmy, które w założeniu mają trafiać do osób młodych, nie zawsze są właściwie wydatkowane.
– Stażyści mogą być narażeni na praktyki wykorzystywania ich jako taniej siły roboczej. Z kolei pracodawcy narzekają, że korzyści z przyjęcia stażysty bywają niewystarczające – mówi autor raportu Jan Czarzasty ze Szkoły Głównej Handlowej.

Pracodawcy: absolwentom uczelni brakuje kwalifikacji>>

Polska źle wypada na tle innych krajów europejskich. Najlepiej jest w Austrii i Finlandii, gdzie młode osoby bardzo szybko znajdują pracę.
– Sytuacja w naszym kraju po części wynika z naszego zbiorowego prawa pracy, które wymaga pilnej zmiany. Jednocześnie potrzebna jest większa aktywność ze strony organizacji związkowych w zachęcaniu młodych do wstąpienia w ich szeregi 
– przekonuje autor raportu.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 18 listopada 2014 r.

Resort pracy pomoże przedsiębiorczym absolwentom>>