Akcję edukacyjną z okazji przypadającej w tym roku 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka wspólnie przygotowały Naczelna Rada Adwokacka i UNICEF Polska."
Pierwszą lekcję, 19 listopada - w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, ustanowionego przez Sejm na pamiątkę przyjęcia przez ONZ konwencji - poprowadzi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara w Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica na warszawskim Ursynowie.
"By korzystać ze swoich praw, należy je znać. To szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży, u których dopiero kształtują się nawyki, z jakimi wejdą w dorosłe życie. Istotne jest, by wykształcić w młodym pokoleniu potrzebę poznawania swoich praw, które inni muszą respektować, ale nie mniej ważne jest wskazywanie, że prawom towarzyszą obowiązki, które trzeba wypełniać.

Polska wycofa zastrzeżenia do Konwencji o prawach dziecka>>

To podstawa budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego" – zaznaczyła przewodnicząca komisji ds. Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Anisa Gnacikowska.
Poprzez tę akcję NRA chce również podnosić świadomość prawną w Polsce. Według niej, obecnie z pomocy prawnej korzysta zaledwie 5 proc. dorosłych Polaków.
Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF; wspomagane są przez jej przedstawicielstwo w Polsce poprzez materiały na temat praw dziecka i akcji humanitarnych.
Klub zrzesza ponad 700 placówek w całym kraju, większość z nich to szkoły podstawowe. Kolejne placówki mogą przyłączyć się do niego w dowolnym momencie roku szkolnego, kontaktując się poprzez stronę internetową UNICEF Polska.

Minister edukacji i rzecznik praw dziecka zachęcają do rozmów o prawach dziecka>>

Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw człowieka; podpisały ją wszystkie państwa na świecie, a prawie wszystkie - z wyjątkiem Somalii i USA - ją ratyfikowały. Polska podpisała i ratyfikowała ją w 1991 r.
Do konwencji uchwalono trzy protokoły fakultatywne. Pierwszy dotyczy udziału dzieci w wojnach i konfliktach zbrojnych; drugi - handlu dziećmi, prostytucji nieletnich, wykorzystywania dzieci do pornografii. Trzeci, który Polska podpisała, ale jeszcze nie ratyfikowała, dotyczy rozpoznawania skarg indywidualnych, zbiorowych i międzypaństwowych. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe przed jego ratyfikacją.
Z inicjatywą ustanowienia 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka wystąpił do Sejmu rzecznik praw dziecka Marek Michalak. W jego intencji ta symboliczna uchwała ma zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat. Przekonywał, że aby lepiej przestrzegać praw dzieci, trzeba je lepiej znać. (PAP)

Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniamiElementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniami>>