Do szkół będzie mogła trafić część podręcznika
Konieczność wydania nowego rozporządzenia, określającego zasady dopuszczania do użytku podręczników, to skutek modyfikacji upoważnienia ustawowego. Zmiany wobec dotychczasowych przepisów będą niewielkie - nowy akt prawny uwzględnia możliwość ubiegania się o dopuszczenie do użytku szkolnego części podręcznika. Podobnie, jak przy procedurze dotyczącej całej książki, wymagane będzie uzyskanie trzech pozytywnych opinii rzeczoznawców wpisanych na listę resortu kultury.

Rozliczenie dotacji na podręcznik do 15 stycznia>>

Projekt zakłada, że aby się na nią dostać - poza dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje kandydata - trzeba będzie złożyć informację o kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma to potwierdzić, że specjalista ma kompetencje do oceniania podręczników w formie elektronicznej.

Ekspertka wyjaśnia, jak zaksięgować wydatki na "Nasz Elementarz">>

Wycofanie wniosku umożliwia odzyskanie opłaty
Opłata za wniosek o dopuszczenie podręcznika do użytku będzie wynosić 1500 zł, chyba że postępowanie będzie tylko zmienionej wersji książki - wtedy kwota opłaty wyniesie 800 zł. Resort zwróci pieniądze, jeżeli wnioskodawca wycofa żądanie, albo wniesie o umorzenie postępowania.

W 2015 r. nowy nadzór pedagogiczny i ograniczenia w stosowaniu Karty Nauczyciela>>