SN: Zasiłek chorobowy na zleceniu po ustaniu etatu

Prawo pracy

Sąd Najwyższy rozstrzygnie w uchwale problem osób, które przebywały na zwolnieniu chorobowym po ustaniu umowy o pracę, ale zatrudnione były na umowie zlecenia w pierwszych dniach tej niezdolności. Miały możliwość opłacania dobrowolnie składek, ale nie skorzystały z tej szansy.

18.09.2018

WSA: Za budowę sieci kanalizacyjnej nie zapłaci odbiorca

Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Gmina nie może kazać odbiorcom, aby zapłacili za budowę sieci. Jednakże część kosztów może zostać sfinansowana w drodze opłat adiacenckich albo samoopodatkowania się mieszkańców. Tak orzekł...

18.09.2018

WSA: Nadanie odznaczenia tylko w głosowaniu jawnym

Samorząd terytorialny

Uchwała rady miasta w sprawie nadania odznaczenia nie może być przyjęta w głosowaniu tajnym, ponieważ narusza to zasadę jawności. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

15.09.2018

SA: Czynsz za garaż może być niższy niż za mieszkanie

Budownictwo

Sposób korzystania z lokali użytkowych może wpływać na wysokość czynszu - przypomniał Sąd Apelacyjny w Białymstoku. To oznacza, że należne od właściciela opłaty wspólnota może zarówno podwyższyć, jak...

15.09.2018

NSA: Uchwała rady gminy musi dokładnie wskazywać inkasentów

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Rolą uchwały Rady Gminy jest dokładne wskazanie inkasentów opłaty miejscowej. Samo opisanie cech takich podmiotów nie jest wystarczające. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

14.09.2018

WSA: Reklama na zabytkowym budynku nie zawsze możliwa

Budownictwo

Zabytkowy układ przestrzenny miasta podlega ochronie jako całość. Dlatego umieszczenie reklamy na budynku będącym jego elementem wymaga pozwolenia - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

14.09.2018

Strasburg: Masowa inwigilacja wymaga solidnej kontroli

Prawo karne RODO

Brytyjski wywiad nie przekroczył swoich uprawnień, ale zabrakło wystarczających mechanizmów kontrolnych nad wyborem danych poddanych kontroli oraz nad sposobem ich wyszukiwania - stwierdził...

13.09.2018