Wyrok demolka (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Autor omawia orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przełamującego dotychczasową linię orzeczniczą w sprawach dotyczących zakazu głosowania przez radnego nad uchwałami, ktre mogą dotyczyć jego...

22.03.2010

Uzgodnienia nie są treścią planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Pisma, ktre zostały sporządzone w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie mogą stanowić wiążących ustaleń planu, jeśli nie zostały uwzględnione w uchwale rady gminy.

22.03.2010

Wyrok demolka (cz. 1)

Samorząd terytorialny

W polskim systemie prawnym źrdłem prawa są akty normatywne. Wyroki sądowe rozstrzygają i wiążą wyłącznie strony procesu w konkretnej sprawie. Jednakże niski poziom przepisw prawa powoduje, że organy...

19.03.2010

Mniej zobowiązanych do zwrotu bonifikaty

Samorząd terytorialny

Z uchwały Sądu Najwyższego, w ktrej zinterpretował on przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że mniejsza jest liczba osb, ktre muszą zwrcić uzyskaną od gminy bonifikatę od ceny...

26.02.2010

Opłata planistyczna częściowo niekonstytucyjna

Samorząd terytorialny

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium...

11.02.2010

Gminny zakaz spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Sankcja za złamanie zakazu spożywania alkoholu wprowadzonego uchwałą rady gminy wynika z ustawy i nie można powtarzać jej w uchwale.

19.01.2010

Zmiana daty podjęcia uchwały

Samorząd terytorialny

Organ uchwałodawczy nie może podjąć uchwały zmieniającej, ktrą zmieni datę podjęcia uchwały.

08.01.2010

Głosowanie po wystąpieniu ze związku

Samorząd terytorialny

Czy gmina, ktra podjęła decyzję o wystąpieniu ze związku, powinna uczestniczyć w głosowaniu zgromadzenia związku?

22.12.2009