Podatek od dywidendy odprowadza akcjonariusz

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza w związku z posiadaniem akcji spółki komandytowo-akcyjne odprowadza podatnik, któremu przysługuje prawo do dywidendy, a nie spółka jako...

05.01.2012

Jednorazowa sprzedaż nieruchomości bez VAT

Wykonanie czynności jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie przesądza automatycznie, że z tego powodu podmiot staje się podatnikiem VAT....

03.01.2012

Jednorazowa sprzedaż nieruchomości bez podatku VAT

Budownictwo

Wykonanie czynności jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie przesądza automatycznie, że z tego powodu podmiot staje się podatnikiem VAT....

02.01.2012

Przekształcenie spółdzielni jest neutralne podatkowo

W wyniku przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z o.o. nie powstanie po stronie członków a przyszłych udziałowców spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...

30.12.2011