PZC uprawnia do stosowania 0 proc. stawki VAT

Zgłoszenie dokonane w formie elektronicznej, które zostało poświadczone przez organ celny i udokumentowane wydrukiem (Poświadczone Zgłoszenie Celne - PZC) stanowi podstawę do zastosowania stawki 0%...

26.01.2012