Rada gminy nie może zakazać prowadzenia fermy

Samorząd terytorialny

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stanowi podstawy do wprowadzenia w uchwalanym przez radę gminy regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zakazu utrzymywania...

17.04.2012

Udostępnione zasoby ułatwiają start w przetargu

Udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego jest możliwe wyłącznie do spełnienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu, a nie do uzyskania dodatkowej punktacji, zajęcia wyższej pozycji w rankingu...

14.04.2012