Strasburg: sprzeciw sumienia musi zostać uwzględniony

Prawo krajowe, które nie uwzględnia klauzuli sumienia i nie przewiduje możliwości odbycia zastępczej służby wojskowej przez osoby, których przekonania nie pozwalają na czynną służbę wojskową, narusza...

14.06.2012

Umorzona zaległość podatkowa nie jest przychodem

Umorzenie zaległości podatkowej w podatku rolnym lub w podatku od nieruchomości nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

14.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski