Udostępnione zasoby ułatwiają start w przetargu

Udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego jest możliwe wyłącznie do spełnienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu, a nie do uzyskania dodatkowej punktacji, zajęcia wyższej pozycji w rankingu...

14.04.2012

NSA: dowóz do pracy nie zawsze jest opodatkowany

Nieodpłatne świadczenie transportu przez zakład pracy na rzecz pracowników, w sytuacji gdy nie można ustalić którzy pracownicy i w jakim zakresie korzystali z tego świadczenia nie powoduje powstania...

13.04.2012

TK: pracę obronił, doktoratu może nie dostać

Nienadanie przez radę wydziału stopnia doktora kandydatowi, który zdał egzaminy, obronił pracę i spełnił inne wymagane warunki, nie jest sprzeczne z konstytucją - uznał w czwartek Trybunał...

12.04.2012