Zwrot z tytułu rękojmi bez VAT

Otrzymana przez kupujacego kwota zwrotu kosztów naprawy z tytułu rękojmi nie stanowi przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

22.06.2012

NSA: rada zawieszona, to wójt też

Wójt, mimo innego trybu wyboru, jest organem wykonawczym, ściśle powiązanym funkcjonalnie z radą gminy. Te bezpośrednie zależności sprawiają, że w wyniku niedziałania organu stanowiącego także...

22.06.2012

Opracowywanie instrukcji nie zwalnia z ponoszenia opłat

Środowisko

Za przedsięwzięcie usuwające przyczynę ponoszenia opłaty podwyższonej nie można uznać ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o decyzję, w związku z brakiem której musiał ponieść on tę...

21.06.2012

Wójt jest powiązany funkcjonalnie z radą gminy

Samorząd terytorialny

Wójt, mimo innego trybu wyboru, jest organem wykonawczym, ściśle powiązanym funkcjonalnie z radą gminy. Te bezpośrednie zależności sprawiają, że w wyniku niedziałania organu stanowiącego także...

21.06.2012

Opracowywanie instrukcji nie zwalnia z ponoszenia opłat

Samorząd terytorialny

Za przedsięwzięcie usuwające przyczynę ponoszenia opłaty podwyższonej nie można uznać ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o decyzję, w związku z brakiem której musiał ponieść on tę...

21.06.2012

Pierwszy wyrok ws. korumpowania pomorskich urzędników

Samorząd terytorialny

Przed Sądem Rejonowym w Chojnicach (Pomorskie) zapadł pierwszy wyrok w sprawie o korupcję, o którą został oskarżony przedsiębiorca budowlany i czworo urzędników, w tym burmistrz Białego Boru...

20.06.2012

Uczelnia zapłaci podatek za wynajęty lokal

Samorząd terytorialny

Nieruchomość uczelni wynajęta na prowadzenie działalności gospodarczej nie korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 24 maja 2012 r.

20.06.2012

Uczelnia zapłaci podatek za wynajęty lokal

Nieruchomość uczelni wynajęta na prowadzenie działalności gospodarczej nie korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 24 maja 2012 r.

20.06.2012

Umorzona sprawa przekazania gruntów parafii w Radzionkowie

Budownictwo

Katowicka prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące przekazania przez Komisję Majątkową nieruchomości parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie (Śląskie). Śledczy nie dopatrzyli się w tej sprawie...

20.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski