NSA: miasto mogło nadać nazwę na podstawie prawa użyczenia

Samorząd terytorialny

Zabrzańscy radni mogli nadać nazwę niewielkiemu parkowi w dzielnicy Kończyce, dysponując co do części jego gruntów prawem użyczenia i oddzielną zgodą zdecydował NSA. Wcześniej uchwałę rady miasta w...

02.11.2016

PIT: sam wizerunek nie daje prawa do 50 proc. kosztów

Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku danej osoby fizycznej, która nie jest jego twórcą, nie jest wynagrodzeniem z praw autorskich lub za rozporządzanie prawami autorskimi, gdyż wizerunek osoby...

31.10.2016

WSA: nowy podmiot odpowiada za wytworzone wcześniej odpady

Środowisko

Przeniesienie na nowy podmiot pozwolenia na budowę jest równoznaczne z przeniesieniem wszelkich obowiązków związanych z inwestycją, w tym obowiązku usunięcia odpadów wytworzonych wcześniej w ramach...

31.10.2016

Żądanie ekshumacji zwłok ma charakter ostateczny

Poszanowanie zwłok jest istotnym elementem kultury europejskiej, a także jednym fundamentów doktryny kościoła katolickiego, głoszącej, że ciało zmarłego powinno być traktowane z szacunkiem i miłością...

30.10.2016

SN: nie można badać pacjenta przez drzwi

Badanie psychiatryczne prowadzone bez kontaktu osobistego z pacjentem i wydanie na tej podstawie zaświadczenia o chorobie dla celów sądowych - ubezwłasnowolnienia - to złamanie zasad etyki...

28.10.2016