Treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Zamówienia publiczne

Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w...

28.06.2016

NSA: skarżyć i nie czekać na odpowiedź urzędu

Strona postępowania administracyjnego nie może napotykać barier w dochodzeniu swoich spraw przed sądem - podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny i podjął uchwałę, według której skargę do sądu można...

28.06.2016

Płatnik nie wystawi PIT-11 bez informacji o podatniku

Nie sporządza się informacji PIT-11, gdy pomimo podjętych prób, nie ma możliwości ustalenia adresu zamieszkania osoby uprawnionej, jej NIP-u, PESEL-u, które wymagane są do wypełnienia urzędowego...

27.06.2016

Sąd: blog to nie prasa, rejestrować nie trzeba

Poznański Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i uniewinnił właściciela domeny Wikiduszniki.pl Andrzeja Radke od zarzutu niezarejestrowania tytułu prasowego. Działający od lutego 2012...

24.06.2016

WSA nie chce oceniać niepublikowania wyroku TK

Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę na bezczynność premier Szydło w związku z publikacjąz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził, że nie jest władny badać tej kwestii.

24.06.2016