Sąd: blog to nie prasa, rejestrować nie trzeba

Poznański Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i uniewinnił właściciela domeny Wikiduszniki.pl Andrzeja Radke od zarzutu niezarejestrowania tytułu prasowego. Działający od lutego 2012...

24.06.2016

WSA nie chce oceniać niepublikowania wyroku TK

Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę na bezczynność premier Szydło w związku z publikacjąz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził, że nie jest władny badać tej kwestii.

24.06.2016

Zmiana rządu nie uzasadnia unieważnienia przetargu

Zamówienia publiczne

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, wojsko nie miało prawa unieważnić wartych 260 mln zł przetargów. Zmiana rządu nie może bowiem skutkować unieważnieniem postępowań - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

23.06.2016