SN: pracodawca wyrównuje szkodę, mimo przedawnienia

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody przysługujące poszkodowanemu wobec pracodawcy, nie wyłącza naprawienia szkody przez tego pracodawcę (zgodnie z art. 120 kodeksu pracy) - taki jest sens...

10.11.2016

Wykonawca nie może żądać wyłączenia prawa opcji

Zamówienia publiczne

Żądanie wykonawcy polegające na wykreśleniu prawa opcji z powodu braku możliwości realizacji świadczenia jest niezgodne z przepisami p.z.p. i jako takie podlega oddaleniu - orzekła Krajowa Izba...

09.11.2016

SOKiK: zwrot towaru możliwy w naruszonym opakowaniu

W przepisach z zakresu praw konsumenckich nie uzależnia się możliwości zwrotu towaru od braku jego używania. Zastrzeżenie to dotyczy zakupów dokonanych w drodze umów zawartych na odległość.

09.11.2016

TK: liczba kandydatów na prezesa TK - konstytucyjna

Konstytucja nie wskazuje jaką liczbę kandydatów na prezesa TK ma wskazać Zgromadzenie Ogólne sędziów; ma ich być nie mniej niż dwóch i nie więcej niż trzech - tak sędzia Stanisław Rymar ( na zdjęciu)...

07.11.2016

Zamawiający nie zawsze wymaga zatrudnienia na umowę o pracę

Zamówienia publiczne

Zamawiający każdorazowo musi ustalić, czy przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją zamówienia publicznego zachodzą przesłanki, które wskazują na obowiązek zawarcia umowy o pracę. Wymóg ten...

07.11.2016