Kompensata zobowiązań kosztem uzyskania przychodu

Istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań uregulowanych w drodze kompensaty. Spółka i jej kontrahenci mają prawo do takiego rozliczenia, jeśli są dla siebie...

15.11.2016

Odpisy amortyzacyjne tylko dla właściciela prawnego

Do czasu całkowitej spłaty zobowiązania składnik majątku nie będzie mógł być uznany za środek trwały w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji amortyzowany...

14.11.2016