SN: dwa razy za to samo skazać nie można

Gdy przed wydaniem wyroku w sprawie o wykroczenie dojdzie wcześniej do skazania obwinionego za popełnienie tego samego czynu w innym postępowaniu sądowym, to sąd nie może ponownie skazać obwinionego....

16.12.2017

Pracownik ma prawo do wiedzy w sferze BHP

BHP

Zasada ignorantia iuris nocet w zakresie posiadania przez pracowników wiedzy na temat przepisów i zasad bhp nie znajdzie do nich zastosowania, jeśli pracodawca stosownej wiedzy im nie przekaże...

16.12.2017

Wojewoda: statut GOK nie może pomijać opinii twórców

Samorząd terytorialny

Nie ma znaczenia czy w jednostce kultury działają związki zawodowe i stowarzyszenia twórców. Obowiązek konsultacji z nimi regulaminu organizacyjnego trzeba zawrzeć w statucie jednostki - uznał...

14.12.2017