Reklama usług doradztwa podatkowego

Podpisana w dniu 23 czerwca 2010 r. nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z pźn. zm.) dalej u.d.p. wprowadziła szereg zmian,...

02.09.2010

Wciąż ułomne prawo do obrony w Polsce

Wejście w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jak i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka było jednym z głównych czynników zmian w polskiej procedurze karnej (pojawienie się...

01.09.2010

Trudno będzie ściągnąć podejrzanego z RPA

Polska prokuratura skierowała do Republiki Południowej Afryki wniosek o ekstradycję finansisty Janusza Lazarowicza, podejrzanego o podżeganie do zabójstwa. - Procedura badania tego wniosku może być...

31.08.2010

Po wyroku TK można odzyskać stare odsetki

Podatnicy, którzy przed laty otrzymali bez oprocentowania zwrot kwot wpłacanych na poczet odsetek za zwłokę od nienależnie zapłaconej zaległości podatkowej, mogą ubiegać się o wyrównanie przez...

30.08.2010

Pryska mit pozwów zbiorowych

Miały być batem na urzędników i nieuczciwe firmy. Dochodzenie roszczeń okazuje się jednak trudne. Wiele pozwów grupowych nigdy do sądu nie trafi. Juz teraz autorzy niektórych z nich wycofują. W...

26.08.2010

Zastaw skarbowy

Komentarz poświęcony jest instytucji zastawu skarbowego jako rodzaju zabezpieczenia rzeczowego interesw finansowych władzy publicznej, w sytuacji, gdy istnieją trudności z uzyskaniem należnych...

23.08.2010

“Iustitia” chce dyscyplinować pełnomocników

Pomysł wprowadzenia obowiązkowej obecności pełnomocnika na ogłoszeniu wyroku, zaproponowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w projekcie zmian procedury karnej jest wart uwagi, tym...

21.08.2010

Rozwój usług doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy to zawd zaufania publicznego powołany ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z pźn. zm.) dalej u.d.p. Warunkiem...

19.08.2010

NSA: użyczonych maszyn nie amortyzujemy

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy oddali bez wynagrodzenia swoje środki trwałe kontrahentom,...

17.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski