Iustitia: to nie pierwsze mrożenie płac sędziów

Informacja, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów, które forsuje w Sejmie obecny rząd, będzie miało miejsce po raz pierwszy, oświadczam stanowczo, że jest to wypowiedź nieprawdziwa, mająca na celu...

04.12.2011

Niejasna ustawa o działalności leczniczej

Ustawa o działalności leczniczej nie należy do najczytelniejszych i najprecyzyjniejszych aktów prawnych. Jest to dokument mocno rozbudowany, który zawiera wiele nowych, dotychczas nie występujących w...

04.12.2011

Marek Celej: mniej spraw, więcej na pensje sędziów

Zmniejszenie kognicji sądów mogłoby spowodować oszczędności dla budżetu, które można przeznaczyć na sędziowskie wynagrodzenia sugeruje Marek Celej sędzia sądu apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w...

03.12.2011

Prezes Notariatu: egzamin powinien być ustny

Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej jest zadowolony z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30 listopada. Trybunał stwierdził zgodność z konstytucją przepisów ustawy Prawo o notariacie...

02.12.2011

Jak pomagać skutecznie? Instrumenty filantropii

Rozwojowi działalności filantropijnej niewątpliwie sprzyjają zachęcające uregulowania prawno-podatkowe. Widać to na przykładzie krajów o dłuższej tradycji filantropijnej, w szczególności USA,...

02.12.2011

Kontakt z wójtem przez internet

Wójtowie i burmistrzowie są kontrolowani przez rady i sejmiki, i podobnie jak one, są zobowiązani kierować się dobrem wspólnoty samorządowej i utrzymywać stałe kontakty z mieszkańcami. Ustawa o...

02.12.2011

Import towarów

Komentarz stanowi omwienie krajowych i unijnych uregulowań dotyczących importu towarw.

30.11.2011

MS: lepiej zapobiegać narkomanii niż leczyć i karać

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Myślę, że nikt z nas nie znajdzie argumentów, by zanegować to oczywiście i zasadne twierdzenie. Każda chwila zainwestowana w edukację i profilaktykę to lata zysku dla...

30.11.2011

Unijne pieniądze pod specjalnym nadzorem

Środki pochodzące z funduszy europejskich odgrywają obecnie strategiczną rolę w finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. W szczególności z wydatkowaniem tych środków przez instytucje sektora...

28.11.2011