Polska traci miliardy z powodu luki w VAT

Straty budżetu Polski z powodu tzw. luki podatkowej w VAT mogą wynosić od 5 miliardów do 65 miliardów złotych wynika z informacji zaprezentowanych na wtorkowej konferencji w siedzibie Business Centre...

07.11.2012

Postępowanie odwoławcze niebezpieczne dla firm

Brak terminu zobowiązującego organ regulacyjny, np. prezesów UOKiK, URE, UKE i UTK do przekazania do sądu odwołania od jego własnej decyzji uderza w przedsiębiorców i powoduje nieuzasadnione...

07.11.2012

Spór o ustawę ws. lokalnych konsultacji społecznych

Instytucja konsultacji społecznych buduje w obywatelach poczucie, że państwo, w którym żyją, jest ich państwem i że mają wpływ na jego kształt - wskazywali uczestnicy debaty u prezydenta. Są jednak...

06.11.2012

Zapłata z tytułu rękojmi za wady nie podlega VAT

W przypadku gdy strony postanowią, że kupujący może usunąć wady kupionej rzeczy na koszt sprzedającego, powstaje wątpliwość, czy obciążenie sprzedającego kwotą kosztów naprawy podlega opodatkowaniu...

06.11.2012

Prezydent za przyjęciem tzw. ustawy rekompensacyjnej

Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że przed Polską stoi potrzeba przyjęcia tzw. ustawy rekompensacyjnej, która uregulowałaby kwestię odszkodowań za utraconą własność prywatną. Prezydent powiedział...

05.11.2012

Lepsza ochrona danych, czy więcej nadzoru w UE?

Czy przygotowywany przez Komisję Europejską projekt dotyczący ochrony danych osobowych w sprawach karnych w UE to kolejny krok na drodze do społeczeństwa nadzorowanego? - zastanawia się na łamach...

04.11.2012

Eksperci radzą jak zmniejszyć obciążenia podatkowe

Nie ulega wątpliwości, że optymalizacja podatkowa jest następstwem różnorodności dopuszczalnych prawnie form organizacji obrotu gospodarczego, dla których ustawodawca podatkowy ustanowił odrębne...

02.11.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski