Korekta płci może być prostsza

Helsińska Fundacja Praw Człowieka generalnie popiera rozwiązania proponowane w projekcie założeń dotyczących korekty płci. Jednak zdaniem autorów opinii procedurę w tej dziedzinie można jeszcze...

27.05.2014

Fundacja Helsińska broni RPO przed atakami mediów

Pragnę wyrazić zaniepokojenie atakiem niektórych mediów na Rzecznik Praw Obywatelskich w związku z listem wystosowanym w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej w przedszkolach - napisała w liście...

26.05.2014

Prawo obowiązuje także w wirtualnym świecie

Obowiązujące przepisy kodeksu karnego znajdują zastosowanie do zachowań jednostek w wirtualnych światach, zaś zakres kryminalizacji jawi się w tej dziedzinie jako wystarczający twierdz dr Jan Kulesza...

26.05.2014

WSiP: część rządowego podręcznika to na pewno kopia

W pierwszej wersji podręcznika MEN niektóre fragmenty były na tyle zbieżne z podręcznikiem WSiP, że nie można było mieć wątpliwości, iż doszło do dosłownego przejęcia elementów twórczych - twierdzi...

22.05.2014

Odwrócony VAT pomógł branży stalowej

Po trudnych dwóch latach branża stalowa ma szansę na poprawę sytuacji, mówi się nawet o boomie spowodowanym ożywieniem gospodarki i nowymi inwestycjami finansowanymi z funduszy europejskich. Rynkowi...

22.05.2014

Pracodawcy RP: e-administracja jeszcze nieprędko

Obowiązująca od 11 maja br. nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tylko w niewielkim stopniu przybliża nas do celu, jakim powinna być możliwość...

22.05.2014

Ekspertyzy ws. zmian w OFE tajne i robione naprędce

Część z ekspertyz zamawianych przez resort finansów na temat zmian w OFE wykonywanych było w ekspresowym tempie, a niektóre wręcz w przeddzień podjęcia przez rząd decyzji w tej sprawie wynika z...

20.05.2014