Adwokatura: niech minister nie zastępuje samorządu

Prawo ministra do wydawania decyzji merytorycznych w postępowaniach odwoławczych od uchwał samorządowych odmawiających wpisu na listę adwokatów jest nie do przyjęcia uważa Naczelna Rada Adwokacka.

06.05.2014

Dlaczego w Polsce nie ma sądu patentowego?

Wstyd, że do tej pory nie mamy takiej instytucji mówią eksperci. Dla prowadzących działalność ta luka to sygnał, że nie potrafimy w dostateczny sposób chronić prawa własności przemysłowej.

06.05.2014

Jak zoptymalizować rozliczenie VAT w gminach

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazało się kompendium wiedzy z zakresu rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, będące podsumowaniem wieloletniego...

05.05.2014

Tajemnica dyplomatyczna ograniczy prawa obywatelskie?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje wprowadzenie przepisów o tajemnicy dyplomatycznej, czyli nowej kategorii informacji prawnie chronionych. Krytykuje to Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

03.05.2014

Prawa ofiar nie kosztem praw sprawców

Przyznanie określonych praw ofiarom przestępstw nie oznacza ani ograniczania ani odbierania praw sprawcom, lecz ma służyć wyłącznie zrównoważeniu sytuacji obu stron konfliktu karnego twierdzi prof....

02.05.2014

Marszałek Senatu: Polska w UE bardziej praworządna

10 lat w Unii Europejskiej to olbrzymi sukces mierzony nie tylko pieniędzmi z unijnego budżetu dla Polski, ale także poprawą poziomu życia, standardów dotyczących praw człowieka, praworządności i...

01.05.2014

10 lat w UE: mamy porządne europejskie prawo

Wejście do UE spowodowało wręcz eksplozję napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Duża zasługa w tym zmian w prawie, które dokonaliśmy w związku z akcesją - twierdzi ekonomista...

01.05.2014

Seremet: cały ciężar procesu na prokuratora

Nowela zmierza do uproszczenia postępowania przerzucając ciężar osiągnięcia tego skutku na barki prokuratora, a nadto wskazując na niego palcem jako jedynego winnego możliwego wzrostu wyroków...

30.04.2014

Trust jako remedium na opodatkowanie CFC

Konstrukcja trustu i fundacji prywatnej gwarantuje jedną z najlepszych możliwości legalnego uniknięcia opodatkowania osiągniętego dochodu. Obecnie omawiane struktury są traktowane w Polsce nadal jako...

30.04.2014

Sędzia Żurek: to nie jest wojna z sędziami

To nie jest kolejny etap wojny z sędziami. Inicjatorem całego postępowania jest prezes jednego zsądów. To przecież też jest sędzia inie sądzę, by jakikolwiek sędzia działał tu pod dyktando ministra.

29.04.2014