Rejestracja VAT tańsza o 170 zł

Obowiązek rejestracji jako czynni podatnicy VAT dotyczy sporej liczby polskich przedsiębiorców. Aktualnie wiąże się to z koniecznością złożenia druku VAT-R i zapłatą 170 zł za uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego. Tyle, że taki dokument nie jest zazwyczaj polskim przedsiębiorcom potrzebny (choć o potwierdzenie rejestracji jako VAT-owiec może zapytać np. zagraniczny kontrahent).

Zobacz: MF określił kto nie będzie składał zgłoszenia VAT-R >>

Od początku przyszłego roku zostaną oni jednak zwolnieni z obowiązku jego uzyskania. Co za tym idzie, kto nie będzie potrzebował potwierdzenia rejestracji VAT uniknie zapłaty 170 zł. Przedsiębiorca uzyska potwierdzenie wyłącznie wtedy, gdy zdecyduje się o nie wnioskować. Jego wydanie będzie wymagało uiszczenia 170 zł.

Sprowadzony samochód już bez VAT-25

Dziś osoba sprowadzająca samochód z Unii Europejskiej musi wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o zapłacie podatku VAT lub braku takiego obowiązku. Wymaga to wizyty w kasie urzędu miasta, gminy lub starostwa i wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 160 zł. Jeśli wszelkie formalności zostają dopełnione wydawany jest druk VAT-25.

Po zmianie przepisów zniknie konieczność uzyskania VAT-25. W konsekwencji osoby sprowadzające samochód z innego kraju UE zaoszczędzą również 160 zł opłaty za wydanie tego dokumentu.

Usługi cyfrowe z systemem MOSS

Z nowym rokiem zmienią się także przepisy dotyczące rozliczenia VAT przy sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych osobom prywatnym z innych krajów UE. Jeszcze do końca 2014 r. miejscem świadczenia takich usług jest kraj sprzedawcy. Od początku stycznia będzie to już kraj nabywcy. Oznacza to, że polski przedsiębiorca będzie musiał zarejestrować się do VAT w każdym państwie, w którym ma klienta.

Chyba że zdecyduje się do skorzystania z systemu MOSS (z ang. mini one stop shop - mały punkt kompleksowej obsługi). Taki krok pozwoli na składanie kwartalnych deklaracji VAT drogą elektroniczną z wyszczególnieniem usług cyfrowych świadczonych na rzecz osób prywatnych z UE.

Zobacz: System e-Deklaracje gotowy do przyjęcia zgłoszeń w procedurze MOSS >>

O wyborze systemu MOSS przedsiębiorcy mogą zawiadamiać Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście już od 1 października 2014 r. W tym celu należy złożyć formularz VIN-R.

Więcej przedsiębiorców kupi kasy fiskalne

Rok 2015 przyniesie zawężenie grona przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w działalności. Do zakupu oraz instalacji urządzenia zobligowani zostaną m.in. lekarze, dentyści, prawnicy, doradcy podatkowi, kosmetyczki czy fryzjerzy. Nowe regulacje mają obowiązywać do końca 2016 r.

Nie zmieni się za to limit wysokości sprzedaży na rzecz osób prywatnych pozostając na poziomie 20 tys. zł rocznie. Warto jednak zauważyć, że do całości obrotu nie będzie się już wliczana dostawa nieruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zobacz: Kasy fiskalne we wszystkich gabinetach lekarskich i salonach fryzjerskich >>