PG: kadencyjność ograniczy niezawisłość asesora

Asesor sądowy pozbawiony będzie jednej z konstytucyjnych gwarancji twierdzi Andrzej Seremet, prokurator generalny. Takie stanowisko przedstawił w opinii do prezydenckiego projektu nowelizacji prawa o...

09.06.2014

Deregulacja wyeliminuje urbanistów

Druga transza deregulacji zawodów szczególnie mocno dotknie urbanistów, architektów oraz inżynierów budowlanych. Samorządy urbanistów uważają, że ustawa faktycznie likwiduje zawód, zamiast ułatwiać...

08.06.2014

MS szykuje cios w pseudokonsumenckie pozwy

Projektowana reforma kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień umownych, która zmierza do wyeliminowania patologii polegającej na zasypywaniu SOKiKu pozwami przez quasi konsumenckie...

07.06.2014

Wiceminister: niezawisłość nie służy równości

Stworzenie szerokiego katalogu instrumentów dla działalności orzeczniczej sądu, pozostawia temu ostatniemu rozległe pole decyzyjne. A to może prowadzić do naruszenia zasady równości - twierdzi Michał...

06.06.2014

RPO: ławnicy tracą na sądzeniu

Wprawdzie ławnik ma zapewnioną rekompensatę za utracone w czasie pełnienia swojej misji wynagrodzenie, ale jeśli uwzględni się obniżenie wysokości przysługującego mu zasiłku chorobowego czy...

03.06.2014

RPO: eksmisja na bruk narusza konstytucyjne zasady

Nie ma w Polsce jednolitego standardu ochrony lokatorów przed eksmisją na bruk twierdzi rzecznik praw obywatelskich. I dodaje, że jest to w sprzeczności z konstytucyjną zasadą poszanowania i ochrony...

03.06.2014