Uwagi Lewiatana dotyczą noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która powoła do życia Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych. Projekt zmiany przygotowało Ministerstwo Finansów.

Zobacz: Resort finansów chce upublicznić dane dłużników podatkowych >>

"Nie sposób mówić o jednolitej ochronie, jeżeli w przypadku RDNP nieupoważniony dostęp do informacji zgodnie z projektem podlegać będzie wyłącznie sankcjom administracyjnym (kara pieniężna 10 000 zł), podczas gdy już samo wystąpienie z wnioskiem do biura informacji gospodarczej o ujawnienie informacji bez wymaganego prawem upoważnienia osoby, której dotyczą informacje wiąże się z odpowiedzialnością karną z zagrożeniem sankcją w postaci grzywny w wysokości do 30 000 zł" - zauważają przedsiębiorcy w opinii.

Zobacz: Rejestr dłużników podatkowych powinien chronić prawo do prywatności >>