KRS: krytyka sądu w Nisku bezpodstawna

Czynności Sądu były uzasadnione i zostały podjęte dla dobra małoletnich dzieci, w celu zapewnienia ich prawidłowego rozwoju stwierdziła Krajowa Rada Sądownictwa po lustracji sądu w Nisku.

20.09.2015

Barski: więcej władzy dla prokuratora generalnego

Jestem zwolennikiem silnego prokuratora generalnego. Z realną władzą i pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje - mówi Dariusz Barski, nowy przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie...

18.09.2015

Przedsiębiorcy ocenili podatkowe propozycje PO

Platforma Obywatelska w programie wyborczym zaproponowała skonsolidowany podatek, obniżkę VAT, wprowadzenie centralnej ewidencji faktur oraz nowej ordynacji podatkowej. Propozycje te skomentował...

16.09.2015

Minister ustanawia sądy. Sprawa do Strasburga?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia, które ma stworzyć mapę sądów gospodarczych w Polsce. Stowarzyszenie Iustitia twierdzi, że powinno to nastąpić w drodze ustawy. I...

16.09.2015

Ubezwłasnowolnienie wymaga zmian

Potrzebne są zmiany przepisów dotyczących ubezwłasnowolnienia, zarówno w prawie publicznym, jak i w prawie prywatnym twierdzi Robert Rybski z Uniwersytetu Warszawskiego. I sugeruje podjęcie prac...

15.09.2015

Sędziowie chcą zmian w prawie rodzinnym

Według obowiązującego obecnie regulaminu sędzia nie może zadecydować o zbieraniu wiadomości o sytuacji rodzinnej oraz o zachowaniu się podopiecznego po wydaniu orzeczenia. Sędziowie zabiegają w MS o...

15.09.2015

Prawo do sądu nie jest dobrem osobistym

Zgodnie z kodeksem cywilnym, katalog dóbr osobistych jest otwarty. W orzecznictwie wskazuje się jednak, że prawo do rozpoznania sprawy przez sąd nie stanowi samoistnego, odrębnego dobra osobistego -...

13.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski