Prezenty dla pracowników mają skutki podatkowe

Wiele firm coraz częściej decyduje się wręczyć swoim pracownikom prezenty, jako sposób premiowania, motywacji bądź wsparcia. W zakres pojęcia prezent dla pracownika mogą wchodzić różnorodne towary...

03.06.2015

Adam Bodnar: Rzecznik powinien być bardziej aktywny

Rzecznik praw obywatelskich powinien częściej, głośniej i szybciej reagować na wydarzenia, w których może w Polsce dochodzić do naruszania praw człowieka - twierdzi dr Adam Bodnar, który jest...

03.06.2015

Nie będzie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych

Podatnicy nie będą mieli obowiązku zmniejszać kosztów uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach kwoty - wynika z projektu nowelizacji Ordynacji...

01.06.2015

Nową ustawę o OZE już „doprecyzowują”

W lutym uchwalona została nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii. Obowiązuje od niespełna dwóch miesięcy i już konsultowana jest jej nowelizacja. Oficjalnie w celu doprecyzowania niektórych...

01.06.2015

RPO: potrzebne prawo dla kantorów internetowych

Mimo że działalność kantorów internetowych bardzo rozwinęła się, ciągle nierozwiązane są problemy związane z brakiem stosownych regulacji prawnych dotyczących ich działalności alarmuje rzecznik praw...

30.05.2015

Biuro podróży odpowiada za zmarnowany urlop

Orzecznictwo stoi na stanowisku, że dyskomfort psychiczny uczestnika imprezy turystycznej uzasadnia przyznanie mu odszkodowania od biura podróży. Jest to bowiem przykład szkody niemajątkowej - pisze...

30.05.2015

Prof. Zoll: magister może być dobrym sędzią TK

Nie uważam za błąd, że do kandydowania do Trybunału wystarczy magisterium z prawa i 10 lat pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub stanowieniem prawa - mówi prof. Andrzej Zoll, komentując...

29.05.2015