Proponowane rozwiązania, dotyczące zniesienia sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, nie budzą zastrzeżeń Rady Legislacyjnej przy premierze. Jednak Rada zgłasza uwagi do dwuosobowych składów Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.  Może to rodzić problemy w przypadku braku jednomyślności co do treści rozstrzygnięcia. Z tego też względu Rada sygnalizuje rozważenie zmiany projektu nowelizującego ustawy o systemie oświaty., umożliwiającej powoływanie do składu rozstrzygającego w danej sprawie nieparzystej liczby arbitrów
Więcej>>www.mediacje.lex.pl

Dowiedz się więcej z książki
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł