Autor wydanej właśnie książki Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu zwraca uwagę na fakt, że z własnością intelektualną spotykamy się na co dzień, niemal na każdym kroku. - Może ona dotyczyć nas jako twórców np. prac pisemnych (szkolnych, dyplomowych, naukowych, publicystycznych, literackich), utworów fotograficznych, muzycznych lub informatycznych czy jako artystów wykonawców (np. aktorów w dziełach dramatycznych, filmowych, radiowych, instrumentalistów, tancerzy). Możemy być  również innowatorami – w zakresie rozwiązań technicznych czy designerskich.
Występujemy jednak częściej w roli odbiorców dóbr o charakterze intelektualnym, w szczególności nabywców rzeczy materialnych (np. książek z dziełami literackimi, płyt z utworami muzycznymi, odzieży ze znakami towarowymi, mebli stworzonych według wzorów przemysłowych), w których takie dobra są zawarte. W jednym i drugim przypadku jesteśmy podmiotami, do których odnoszą się, choćby pośrednio, regulacje prawa własności intelektualnej. Wiedza w tym zakresie staje się wymogiem czasów i niemal życiową koniecznością, zwłaszcza w kontekście rozwoju i coraz powszechniejszego stosowania nowych technologii, które wykorzystują i umożliwiają powszechny dostęp do dóbr niematerialnych – pisze dr Krzysztof Czub.

imagesViewer

 


Jak podkreśla wydawca książki, przedstawiono w niej w sposób przystępny zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje utwory w rozumieniu prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz własności przemysłowej, jak również inne dobra niematerialne: nazwy domen internetowych, know-how, bazy danych. Znalazły się w nim liczne przykłady oraz wskazówki praktyczne dotyczące sposobu ubiegania się o ochronę, wykonywania praw i ich ochrony.
Autor omawia podstawowe definicje, przesłanki i wymogi praktyczne związane z ochroną dóbr niematerialnych, rodzaje praw chroniących takie dobra, tryby ochrony: krajowe, ponad- i międzynarodowe. Porusza także podstawowe zagadnienia procesowe związane z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny, w szczególności zmiany do ustawy - Prawo własności przemysłowej, które weszły w życie 1 grudnia 2015 r. oraz które wejdą w życie 15 kwietnia 2016 r.

- Książka dr. Krzysztofa Czuba to znakomite kompendium wiedzy na temat własności intelektualnej. Polecam ją studentom, aplikantom i adwokatom, liczę też na to, że jej lektura zachęci do pogłębienia tematu – napisał w recenzji do książki adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
- Godna polecenia pozycja wydawnicza zawierająca analizę wybranych zagadnień z dziedziny ochrony własności intelektualnej. Nadzwyczaj dynamicznie zmieniający się stan prawny został przedstawiony przez Autora w aktualnym ujęciu, co już samo w sobie nie było zadaniem łatwym. Uwagę zwraca także jasne ujęcie złożonej problematyki. Pozycja godna polecenia również radcom prawnym jako instrument pomocny w wykonywaniu zawodu – dodaje radca prawny Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
A Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych stwierdza, że „to znakomicie napisany podręcznik akademicki, pomocny w procesie nauczania i uczenia się. Po publikację tę z przyjemnością sięgać będą również wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów, świadomi wspólnej misji, którą jest troska o doskonalenie się, zdobywanie wiedzy i specjalizację w wykonywaniu usług prawnych. Rekomendowana pozycja będzie także niezwykle przydatna dla niespecjalistów, poruszających się w świecie prawa własności intelektualnej".