Dostawca i użytkownik odpowiadają za dane w chmurze

Jednym z problemów związanych z migracją danych do chmury obliczeniowej jest kwestia odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność rozkłada się pomiędzy użytkownika a dostawcę rozwiązania pisze Michał...

08.11.2015

RPO: postępowanie nakazowe, gdy nie ma sporu

Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów wina oskarżonego oraz okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Gdy oskarżony nie przyznaje się do winy, powinna odbyć...

08.11.2015

Alimenty dla studenta nie zawsze oczywiste

Samo osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko nie stanowi automatycznej przesłanki ustania obowiązku alimentacyjnego jego rodziców. Jednak w orzecznictwie sądów dostrzec można różne poglądy co do...

06.11.2015

RPO deklaruje wspieranie niezależności sądów

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów są bardzo ważne z punktu widzenia ustrojowego, ale też ochrony praw i wolności jednostki stwierdził rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar podczas...

05.11.2015

Mobbing - pojęcie nieostre i trudne do stosowania

W pierwszej połowie 2015 r. odnotowano w PIP 1200 skarg na dyskryminację i mobbing w miejscu pracy. Jednak inspektorzy nie mogą nakładać kar na pracodawców, może to zrobić tylko sąd. A sądy niekiedy...

04.11.2015

Sądy mają problem z orzekaniem ws. mobbingu

Sędziowie też są podatni na uprzedzenia czy stereotypy, a sądy nienajlepiej radzą sobie z orzekaniem w sprawach dotyczących mobbingu w pracy twierdzi Katarzyna Kędziora z Polskiego Towarzystwa Prawa...

03.11.2015

Prawo dot. gier komputerowych skomentowane

Przemysł gier komputerowych jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Jest jednak wiele problemów prawnych związanych z tworzeniem i dystrybucją gier komputerowych, szczególnie na...

02.11.2015

Sezonowy handel kwiatami i zniczami podlega opodatkowaniu

Zwiększony ruch na cmentarzach na przełomie października i listopada oznacza kilkukrotnie większą sprzedaż zniczy i kwiatów. W okolicach nekropolii sprzedaż prowadzi wiele osób, które zajmują się tym...

31.10.2015

Wygrana w sądzie nie zawsze jest korzystna dla klienta

Wydaje się, że przyszedł czas, aby prawnicy odeszli od paternalistycznego i konserwatywnego prowadzenia sprawy. Innymi słowy należy skończyć z przekonaniem, że najważniejsza jest wygrana w sądzie -...

31.10.2015

MSW: dane o in vitro w aktach, ale bezpieczne

Dane o wykorzystaniu procedury in vitro, w tym uznania ojcostwa, nie będą umieszczane bezpośrednio w akcie urodzenia. Znajdą się natomiast w tzw. rejestrze uznań i protokole uznania poinformowało...

31.10.2015

Prof. Zoll: skarga PiS do TK to atak na Trybunał

Prezydent powinien przyjąć ślubowanie nowych sędziów TK uważa prof. Andrzej Zoll. Jego zdaniem zaskarżenie nowej ustawy to gruba akcja, która ma sparaliżować Trybunał Konstytucyjny. - To nie jest...

30.10.2015