Szukając pokemonów można naruszyć prawa autorskie?

Gracze w pogoni za pokemonami mogą powodować różnego rodzaju zagrożenia lub zdarzenia. Niektóre z nich mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, a nawet karną - pisze Lena Marcinoska, z praktyki...

28.08.2016

Wiesław Johann: prezydent ma zaufanie do KRS

Myślę, że podczas spotkania pana prezydenta z prezydium KRS zostanie ustalony tryb działania pomiędzy tymi ciałami, aby w przyszłości nie było zarzutów o arbitralne odrzucanie kandydatów na sędziów -...

25.08.2016

Fundacja Helsińska broni rzecznika praw obywatelskich

Działania zmierzające do odwołania rzecznika praw obywatelskich godzą w powagę urzędu i niezawisłość tej instytucji, a tym samym osłabiają poziom ochrony podstawowych praw nas wszystkich stwierdza...

24.08.2016

Powstaje złe prawo, bo bez oceny skutków

Wielu niezamierzonych konsekwencji znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia można było w porę uniknąć, gdyby w procesie legislacyjnym uwzględniono rzetelną ocenę skutków...

24.08.2016