RPO: policja ma zatrzymanemu dać jeść i pić

Gdy policja zatrzymuje podejrzanego i prowadzi z nim, często przez wiele godzin, czynności procesowe, nie zapewnia mu żadnego posiłku ani nawet napojów. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich narusza...

30.06.2016

Projekt postępowania w sprawach masowych

Eksperci proponują uregulowanie w kodeksie postępowania administracyjnego spraw masowych na wzór Austrii, Niemiec i Estonii. Prawnicy chcą , by ogłaszać w gazetach i BIP informację o takim...

29.06.2016

Kosmetyki wymagają wyjątkowej ochrony prawnej

Kosmetyki niewątpliwie stanowią szczególną grupę produktów. Dlatego unormowania prawne dotyczące zasad wytwarzania i obrotu nimi mają doniosłe znaczenie i dotyczą w rzeczywistości zdecydowanej...

28.06.2016

Broniarz: reforma wprowadzona bez rzeczowej analizy

Gimnazja broniły się swoimi wynikami, a w nowym modelu nie ma pewności, że uczniowie będą się uczyć przez całą szkołę powszechną w jednym budynku - zauważa prezes ZNP Sławomir Broniarz komentując...

27.06.2016

RPO: dane na wokandach powinna regulować ustawa

Rzecznik praw obywatelskich, który wielokrotnie zabiegał o rozwiązanie problemu podawania danych osobowych na wokandach sądowych, jest zadowolony z wydania przez ministra rozporządzenia w tej...

27.06.2016

Lustracja sędziego bez pozbawienia immunitetu?

Instytucja immunitetu sędziowskiego budzi watpliwości w kontekście odpowiedzialności lustracyjnej sędziów oraz możliwości jej zainicjowania bez formalnego pozbawienia ochrony immunitetowej - pisze dr...

27.06.2016