Kiedy deklaracja zgodności traci swoją ważność?

BHP

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy dokręcenie do obudowy maszyny półek może spowodować utratę ważności przez deklarację zgodności? Jakie są kryteria?Co jeśli na deklaracji jest napisane...

01.11.2016

Świnoujście: nowa jednostka straży pożarnej

BHP

Otwarta w piątek w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) jednostka ratowniczo-gaśnicza straży pożarnej zadba o bezpieczeństwo terminala LNG, a także prawobrzeżnej części miasta. Budowa obiektu i jego...

28.10.2016

Kara porządkowa za nieudzielenie pierwszej pomocy

BHP

Każdy pracownikjest obowiązany do podjęcia działań mających na celu pomoc osobie znajdującej się w stanie bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku...

28.10.2016

Czym jest deklaracja zgodności CE?

BHP

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPAby potwierdzić, że wyrób jest zgodny z określonymi wymaganiami stawianymi maszynie lub urządzeniu, nanosi się znak CE i dostarcza deklarację WE. CE...

26.10.2016

Pracodawcy RP utworzyli Zespół ds. BHP

BHP

W ramach Pracodawców RP został utworzony Zespół ds. BHP. Ta inicjatywa odpowiada nie tylko oczekiwaniom firm członkowskich organizacji, ale też wyraz zaangażowania w problematykę bezpieczeństwa i...

25.10.2016

Nie zawsze osobiste środki ochrony indywidualnej

BHP

Mimo że co do zasady środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku przez danego pracownika, w wyjątkowych przypadkach mogą one być stosowane przez więcej niż jedną osobę.

24.10.2016