– Właściciele i zarządcy nieruchomości przeznaczonych dla ponad 50 stale je użytkujących osób muszą raz na 2 lata przeprowadzić próbną ewakuację obiektu. W przypadku kompleksów biurowych oznacza to ćwiczenia przeciwpożarowe dla niekiedy nawet tysięcy pracowników. Wykonanie takiej próby pozwala z jednej strony ocenić i ewentualnie poprawić bezpieczeństwo w budynku, ale jednocześnie pomaga uczestnikom ewakuacji wyrobić prawidłowe nawyki zachowania się podczas pożaru – mówi Elżbieta Bojanowska z Allcon Investment, właściciela gdyńskich obiektów wchodzących w skład kompleksu Łużycka Office Park i biurowca Łużycka Plus.
Obowiązek przeprowadzania próbnych ewakuacji wynika z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i dotyczy właścicieli i zarządców budynków zarówno mieszkalnych, jak i przeznaczonych do innych celów, m.in. prowadzenia działalności gospodarczej. Ćwiczenia są okazją do zweryfikowania istniejących procedur i działających w budynku systemów.
Sposób przeprowadzenia próbnej ewakuacji budynku obrazuje przykład gdyńskiego kompleksu biurowego Łużycka Office Park. Oprócz właścicieli i najemców biurowców w organizację ćwiczeń zaangażowani byli specjaliści z zakresu facility management (FM) oraz lokalny oddział Państwowej Straży Pożarnej – jej obecność to konieczny element ewakuacji. Pierwszym krokiem do zorganizowania tego typu próby jest dokładne określenie typu zagrożenia pożarem, które ma następnie wpływ na charakter podejmowanych w trakcie akcji działań.

- Próbna ewakuacja powinna stanowić jak najwierniejsze odbicie prawdziwego zagrożenia. Nie polega więc ona na tym, że zarządca kompleksu biurowego wydaje wszystkim użytkownikom polecenie opuszczenia budynków. Kluczowe jest doprowadzenie do sytuacji, w której systemy bezpieczeństwa zadziałają samoczynnie i tym samym uruchomią odpowiednie służby i procedury postępowania w przypadku pojawienia się ognia czy dymu – tłumaczy Michał Rejkiewicz, Project Manager w SPIE Polska, firmie odpowiedzialnej za obsługę nieruchomości w zakresie FM.
Kolejnym etapem jest ustalenie planu wydarzeń i rozpisanie scenariusza. Dokonuje się tego wspólnie z właścicielem obiektu, a działania muszą być zaplanowane co do minuty. Należy także przygotować wszystkie narzędzia niezbędne do realizacji akcji. Należy np. zakupić świece dymne, dzięki którym można wytworzyć bezpieczny dla ludzi dym. Wstępny plan powinien także uwzględniać sposób i miejsce rozprowadzania dymu, a także określać metody jego usunięcia już po zakończeniu działań.
Ogólne zasady postępowania podczas ewakuacji: 1) zachować spokój i nie ulegać panice, 2) ściśle podporządkować się poleceniom osób przeprowadzających ewakuację, 3) okazywać życzliwość i ewentualnie wspierać innych w czasie opuszczania zagrożonego pomieszczenia lub budynku, 4) nie zastawiać dróg ewakuacyjnych i nie pozostawiać na nich przedmiotów utrudniających ruch i ewakuację, 5) utrzymywać stały kontakt z innymi osobami, m.in. z koordynatorami.

Źródło: Allcon Investment